Loading...
Vossen 2021-05-10T15:11:25+01:00

VOSSEN

De vos is een hondachtig roofdier met een spitse snuit en een roodbruine tot bruingrijze vacht. Hij heeft een opvallend dikke staart met een witte of donkere punt en komt in heel Nederland voor. De vos leeft in familieverband in holen die ze soms delen met konijnen of dassen. Het dier is in de schemer en nacht actief en eet vooral insecten, kleine knaagdieren, hazen en konijnen, maar ook vogels en eieren.

Waarom beheer nodig is
De vos heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden en het aantal vossen neemt dan ook toe. Vossen eten eieren van weidevogels en jagen op vogels, scharrelkippen, jonge hazen, konijntjes, lammetjes en reekalfjes.

Schade voorkomen
Huisdieren kunnen ‘s nachts het beste in een goed afgesloten hok worden gehouden. Ook schrikdraad op meerdere hoogtes naast het gaas en verlichting kunnen vossen op afstand houden. Bij overlast mag de vos worden verjaagd, bijvoorbeeld met honden.

Als verjagen niet helpt
Bij overlast mag de vos met vangkooien worden gevangen en overdag met het geweer worden gedood. De vos staat namelijk op de landelijke vrijstellingslijst. Daarbij geldt: vangen in de bebouwde kom is toegestaan, doden met het geweer niet.

Benieuwd wat Faunabeheer Midden Nederland voor u kan betekenen?

Neem contact op