Loading...
Ganzen 2021-05-10T15:03:57+01:00

GRAUWE GANS

De grauwe gans is een bruingrijze watervogel van 75 tot 90 centimeter lang. Hij heeft een bruingrijze kop, roze poten, zwarte vlekjes op de buik en grijze voorvleugels. Zijn snavel is roze of oranje. De grauwe gans leeft bij water en open (gras)land of moeras. Hij eet gras, plantenwortels, zaden en vruchten en in de winter ook oogstresten zoals mais, aardappelen en granen. Steeds vaker overwintert de grauwe gans in ons land. De vrouwtjes leggen vier tot acht eieren per jaar.

Waarom beheer nodig is
De grauwe gans is van zeldzame broedvogel tot plaag geworden voor veel agrariƫrs. In een koude winter blijven meer dan een half miljoen grauwe ganzen over in Nederland. Dit aantal groeit elk jaar met meer dan 5%. Het goed bemeste grasland is rijk voedsel voor de grauwe gans. Hij vertrapt het land en graast jonge rietscheuten, nieuw ingezaaid gras en gewassen als graan, bieten, (snij)mais en peulvruchten. Ook veroorzaakt de grauwe gans overlast voor vlieg- en autoverkeer en vervuiling van de openbare ruimte, stadsparken, recreatieplassen en kwetsbare natuurgebieden.

Schade voorkomen
Om schade aan bijvoorbeeld landbouwgrassen te voorkomen, mag de grauwe gans het hele jaar worden verjaagd. Dat kan met visuele en akoestische middelen zoals vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten en neproofvogels. Daarnaast kunnen wij ganzen vangen en doden met CO2. Hiervoor is wel een ontheffing nodig. Een andere maatregel is het rapen/prikken van eieren in het voorjaar. Voor deze zogenaamde nestreductie is ook een ontheffing nodig, omdat de grauwe gans een beschermde diersoort is.

Benieuwd wat Faunabeheer Midden Nederland voor u kan betekenen?

Neem contact op

CANADESE GANS

De Canadese gans is te herkennen aan de zwarte hals en kop, met een witte kinband van de keel tot over de wangen. De romp en veren zijn bruingrijs. De Canadese gans kruist nogal eens met de brandgans en de kleine Canadese gans, waardoor er veel tussenvormen zijn ontstaan. De Canadese gans is een exoot en komt uit Noord-Amerika en Canada. Hij is hier als parkvogel terechtgekomen en broedt waar water is: in vennen, veenmoerassen en waterrijk grasland. De Canadese gans eet gras, granen en oogstresten. De vrouwtjes leggen vijf tot zes eieren per jaar.

Waarom beheer nodig is
De laatste jaren neemt het aantal Canadese ganzen in Nederland fors toe, vooral in de nazomer en in de herfst. De ganzen vreten en bevuilen graslanden en gewassen.

Schade voorkomen
De Canadese gans mag in de buitengebieden van Nederland worden verjaagd, om schade aan bijvoorbeeld landbouwgewassen te voorkomen. Dat kan met visuele en akoestische middelen zoals vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten en neproofvogels. Ook het rapen/prikken van eieren in het voorjaar (nestreductie) is toegestaan.

Als verjagen en/of nestreductie niet helpt
De Canadese gans mag in het hele land en het hele jaar door met het geweer worden gedood, om schade aan (landbouw)gewassen te voorkomen. Dit is een landelijke vrijstelling met de volgende voorwaarden:

  • alleen van zonsopkomst tot zonsondergang;
  • alleen in het werkgebied van een wildbeheereenheid (WBE).

Benieuwd wat Faunabeheer Midden Nederland voor u kan betekenen?

Neem contact op