Loading...
Home 2021-02-07T14:19:08+00:00

FAUNABEHEER MIDDEN NEDERLAND

Faunabeheer Midden Nederland is een jong bedrijf gevestigd in het midden van het land en beschikt reeds over jarenlange ervaring op het gebied van faunabeheer en de uitvoering daarvan. Wij helpen u dan ook graag na het vaststellen van de schade en/of vervuiling veroorzaakt door dieren. Met behulp van een plan van aanpak adviseren wij over de mogelijkheden en de te nemen vervolgstappen zoals hieronder:

 • Konijnen
  Aanbrengen van gaas, fretteren met buidels en/of afschot
 • Duiven
  Plaatsen van vangkooien
 • Ratten
  Plaatsen van vangkooien
 • Ganzen
  Nestreductie
 • Mollen
  Ultrasonische geluidsgolven, fosfortabletten en klemmen

Faunabeheer Midden Nederland is uw partner bij Faunazaken.

Diensten
vos heide

“Faunabeheer Midden Nederland is een specialist als het om nestreductie gaat van met name grauwe, Canadese en verwilderde boerenganzen. Voor diverse opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes is Faunabeheer Midden Nederland reeds jaren lang een vertrouwd gezicht.”

EEN GOEDE UITVOERING BEGINT MET DE JUISTE DOCUMENTEN

Voor de meeste dierensoorten geldt, dat je als uitvoerder moet beschikken over de juiste provinciale ontheffingen. Faunabeheer Midden Nederland beschikt dan ook over de geldende ontheffingen per provincie. Ook adviseren en verzorgen wij desgewenst de aanvraag voor diverse opdrachtgevers.

Faunabeheer Midden Nederland voert al haar werkzaamheden dan ook uit met inachtneming van de Wet Natuurbescherming. De Wet natuurbescherming is de Nederlandse wet die de bescherming van natuurgebieden, soorten en bos regelt. De wet is vanaf 1 januari 2017 van kracht. De wet vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.