Loading...
Home 2021-05-14T20:45:19+01:00

FAUNABEHEER MIDDEN NEDERLAND

Faunabeheer Midden Nederland is gevestigd in het midden van het land en beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van faunabeheer. Wij helpen u graag als u last heeft van schade en/of vervuiling door dieren. Met een plan van aanpak adviseren wij u over de mogelijkheden en de te nemen maatregelen, zoals:

 • Konijnen
  Aanbrengen van gaas, fretteren met buidels en/of afschot
 • Duiven
  Plaatsen van vangkooien
 • Ratten
  Plaatsen van vangkooien, afschot middels perslucht
 • Vossen
  Plaatsen van vangkooien
 • Ganzen
  Nestreductie
 • Mollen
  Ultrasonische geluidsgolven, fosfortabletten en klemmen

Faunabeheer Midden Nederland is uw partner bij faunazaken.

Diensten
vos heide

Faunabeheer Midden Nederland is specialist in faunazaken en een vertrouwd gezicht voor tal van opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes. Bijvoorbeeld als het gaat om nestreductie van de grauwe – en Canadese gans.

EEN GOEDE UITVOERING BEGINT MET DE JUISTE DOCUMENTEN

Voor de meeste dierensoorten zijn provinciale ontheffingen vereist. Faunabeheer Midden Nederland beschikt over alle benodigde provinciale ontheffingen. Ook kunnen wij u desgewenst adviseren en ondersteunen bij een ontheffingsaanvraag.

Uiteraard voert Faunabeheer Midden Nederland alle werkzaamheden uit met inachtneming van de Wet natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van (natuur)gebieden en dier- en plantsoorten. De Wet natuurbescherming is sinds 1 januari 2017 van kracht en vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet.