Loading...
Vossen 2018-04-03T15:33:03+00:00

VOSSEN

De vos is een hondachtig roofdier met een spitse snuit en een oranje, roodbruine tot bruingrijze vacht. Hij valt voornamelijk op door zijn opvallend dikke staart met een witte of donkere punt. De vos leeft in veelal in familieverband en komt in heel Nederland voor. Het dier is in de schemer en nacht actief. Hij gaat dan op zoek naar eten wat voornamelijk  bestaat uit insecten, kleine knaagdieren, hazen en konijnen, maar ook vogels en eieren.

Waarom beheer nodig is
De vos heeft in Nederland geen natuurlijke vijanden. Het aantal vossen neemt dan ook makkelijk toe. Vossen brengen schade aan weidevogels door eieren te vreten en op vogels te jagen, verder jagen ze ook op scharrelkippen van hobby-boeren en professionele bedrijven. Jonge hazen, konijntjes, lammetjes en reekalfjes kunnen ook prooien van de vos zijn.

Hoe voorkom je schade
Huisdieren kunnen ’s nachts het beste in een goed afgesloten hok worden gehouden. Schrikdraad op meerdere hoogtes naast het gaas en verlichting kunnen vossen op een afstand houden. Bij overlast mag de vos worden verjaagd, of met vangkooien worden gevangen en gedood. Honden zijn goed in verjagen.

Wanneer preventie niet helpt
Bij overlast mag de vos met vangkooien worden gevangen en overdag met het geweer worden gedood om schade te voorkomen. Faunabeheer Midden Nederland beschikt over een ruime ervaring inzake het vangen van vossen en helpt u graag bij uw probleem veroorzaakt door een vos met een passende oplossing.

De vos staat namelijk op de landelijke vrijstellingslijst. Daarbij geldt: vangen in de bebouwde kom is toegestaan, doden met het geweer niet.

Het weten waard

  • De Latijnse naam van ‘onze’ vos is vulpes vulpes.
  • De vos eet bijna alles, maar kikkers, padden en mollen staan niet op het menu.
  • Vossen leven in holen, die ze soms delen met konijnen of dassen.
Neem contact op