Loading...
Ganzen 2019-03-11T16:48:35+00:00

CANADESE GANS

De Canadese gans is te herkennen aan de zwarte hals en zwarte kop met witte kinband van de keel tot over de wangen. De romp en veren zijn bruingrijs. De soort kruist nogal eens met de brandgans en de kleine Canadese gans, waardoor er veel tussenvormen zijn ontstaan. De gans komt uit Noord-Amerika en Canada en is hier als parkvogel terecht gekomen. Het is dus een exoot. Hij broedt waar water is, dus vind je hem in vennen, veenmoerassen en waterrijk grasland. Het vrouwtje legt dan 5 of 6 eieren. Hij vindt zijn voedsel in gras, granen en oogstresten.

Waarom beheer nodig is
Het aantal Canadese ganzen neemt in Nederland de laatste jaren fors toe. De ganzen vreten en bevuilen graslanden en gewassen. De groepen zijn het grootst in  nazomer en herfst.

Hoe voorkom je schade
De Canadese ganzen mogen in de buitengebieden van Nederland worden verjaagd, gevangen en gedood om daarmee schade aan landbouwgewassen te voorkomen. Ook eieren en nesten mogen worden behandeld. Agrariërs kunnen diverse middelen inzetten zoals vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten en nep roofvogels.

Wanneer preventie niet helpt
De Canadese gans mag in het hele land met het geweer worden gedood om schade aan landbouw en gewassen te voorkomen (landelijke vrijstelling).

  • alleen van zonsopkomst tot zonsondergang, het hele jaar door;
  • alleen in het werkgebied van een wildbeheereenheid (WBE);

Faunabeheer Midden Nederland adviseert hoe te handelen in dit soort situaties en biedt u een passende oplossing.

Neem contact op

GRAUWE GANS

De grauwe gans is een 75 tot 90 centimeter lange bruingrijze watervogel met roze poten. Hij heeft zwarte vlekjes op de buik. De kop is bruingrijs, de voorvleugel is grijs. De snavel kan roze of oranje zijn. Hij leeft bij water en open (gras)land of moeras. Hij eet gras, plantenwortels, zaden en vruchten en in de winter ook oogstresten als mais, aardappelen en granen. Want steeds vaker blijft de grauwe gans over in ons land. Hij verblijft in losse groepjes en legt per jaar 4 tot 8 eieren.

Waarom beheer nodig is
Het aantal grauwe ganzen is van zeldzame broedvogel tot plaag geworden voor veel agrariërs. Het goed bemeste grasland is rijk voedsel voor de grauwe gans. Hij graast de jonge scheuten van riet en houdt het gras kort. In een koude winter zijn er meer dan een half miljoen overblijvers in Nederland. Het aantal groeit jaarlijks met meer dan 5%. Maar ook de wegtrekkende ganzen veroorzaken schade door vertrapping en vraat aan (nieuw ingezaaid) grasland en gewassen als graan, bieten, (snij)mais en peulvruchten. Minder kostrijk, maar wel lastig is de vervuiling van het zwemwater, kwetsbare natuurgebieden en overlast aan vlieg- en autoverkeer.

Hoe voorkom je schade
De grauwe gans mag het hele jaar worden verjaagd als daarmee schade aan landbouwgewassen wordt voorkomen. Om schade aan gewassen te voorkomen kan de agrariër visuele en akoestische middelen inzetten als vlaggen, flitsmolens, vogelverschrikkers, knalapparaten, nabootsing roofvogels.

In de periode half mei tot en met begin juni kan na het verlenen van de benodigde ontheffing t.b.v de lucht verkeersveiligheid en het voorkomen van landbouwschade in opdracht vanuit het Ministerie, Schiphol en de direct aangrenzende provincies welke in de “Schiphol zone” liggen besloten worden om de ruiende ganzen te vangen en te doden doormiddel van CO2.

Ook het rapen/prikken van eieren is als preventie maatregel in het voorjaar toegestaan. Wel is er een ontheffing nodig alvorens over te gaan op nestreductie omdat de grauwe gans een beschermde diersoort is. Ganzen komen doorgaans terug naar dezelfde plek als waar ze geboren zijn, de populatie zal dan ook in veel gevallen eerder toenemen dan afnemen met alle gevolgen van dien met betrekking tot landbouwschade en vervuiling.

Faunabeheer Midden Nederland is uw partner in het verwijderen van de ganzeneieren in stedelijk gebied om zo populatiegroei tegen te gaan.

Neem contact op